Slussen

BuildTech Management (BIM/VDC) och Mekanisk Konstruktion av Slussluckor.
Vårt första men inte sista uppdrag där båda våra affärsområden arbetar i samma projekt.

SVENSKA TEKNIKKONSULTER I FRAMKANT

Tikab är ett oberoende teknikkonsultföretag med lång erfarenhet i teknisk framkant. Vi levererar tjänster i våra affärsområden BuildTech Services och Mekanisk Konstruktion till kunder med behov av kvalificerade lösningar levererade passionerat och enkelt med kvalitet.

Vi är verksamma inom branscherna bygg- och anläggning, infrastruktur och tung industri inom transport- och kraftsektorn. Våra uppdragsgivare är entreprenörer, myndigheter, andra teknikkonsultbolag och fastighetsbolag.

Våra kunder finns huvudsakligen i Europa och specifikt i Sverige, men även i Asien och Nordamerika.

BuildTech Services

Inom affärsområdet BuildTech Services arbetar vi med den digitala transformation som bygg- och anläggningssektorn befinner sig i. Vi levererar tjänster och lösningar i dessa segment:

TIkabs affärsområde BuildTech Services har fått stor uppmärksamhet för sitt arbete med BIM/VDC-strategi och ledning/implementering i uppdrag som t.ex Slussen

Vad är BuildTech? Läs mer här!

Mekanisk Konstruktion

I affärsområdet Mekanisk Konstruktion har vi lång erfarenhet av stora projekt där vi haft uppdrag att konstruera mekanik och utföra dynamiska beräkningar/hållfasthetsanalyser av såväl system som komponenter.

Exempelvis rörliga tak i arenabyggen, slussmekanik och mekaniska konstruktioner i Citybanan.

Vi levererar både konstruktionslösningar och tillverkningshandlingar.

Tikab i siffror

År sedan start

Antal medarbetare

Genomsnittsålder

Omsättning MSEK

Verksamhetsområden

BuildTech Services

Tikab erbjuder flera tjänster som möjliggör ett obrutet informationsflöde i byggprocessen.

Mekanisk Konstruktion

Vi är specialiserade på stålkonstruktioner och mekanik av olika slag. 

Inom mekanisk konstruktion utför vi konstruktionsarbete inom tunga rörliga stålkonstruktioner från konceptstadie till färdiga tillverkningshandlingar. 

Exempel:

  • Stålbroar
  • Luckor
  • Lyftanordningar
  • Järnvägsfordon

Även produkter och komponenter åt anläggnings-, kraft-och transportindustri.

Hisingsbron | Lyftbro

Bron är utformad som en lyftbro och Tikab har konstruerat lyftsystem och maskineri.

Slussen | Slussluckor och avbördning

Tikab har konstruerat slussluckorna inklusive drivning och tagit fram handlingar för tillverkning och montage.

Friends Arena | Rörligt tak

Det öppningsbara taket i Friends Arena är konstruerat med hjälp av Tikab.

Tikab systemkonstruerade maskineriet som öppnar och stänger taket på Friends Arena. Vi har även konstruerat tätningskonstruktionerna för taket och lyftbara hörnsektioner på läktarna för att möjliggöra intransport av större fordon på planen.

 

Tele2 Arena | Rörligt tak

Konstruktion och tillverkningshandlingar för tätningskonstruktion för det rörliga taket. Tack vare denna insats kan besökare till olika evenemang njuta i torrhet.

Flexibla plåtar och gummiprofiler nyttjades. Tätningskonstruktionen väger totalt 40 ton.

Mall of Scandinavia | Fasadkonstruktion

Mall of Scandinavia är norra Europas största shopping-galleria och självklart har Tikab varit delaktiga i uppförandet. Tikab har dimensionerat och upprättat tillverknings/montagehandlingar för upphängningen av fasaden, allt enligt Eurocode.

Beräkning

Inom hållfasthetsanalyser utför vi spänningsanalyser på såväl system- som på detaljnivå. Analyserna syftar oftast till att hållfasthetsmässigt verifiera konstruktioner mot någon norm.

Konstruktionssystem analyseras t.ex med avseende på verkningssätt, deformationer, spänningar, vibrationer och stabilitet

Vi utför även avancerade dynamiska analyser inom kärnkraft och järnväg, till exempel seismiska analyser eller lösning av fordonsdynamiska problem.

Vectus | Förarlös spårtaxi

Vectus är ett system för förarlös spårtaxi. Tikab har utfört gångdynamiska analyser för att finna den optimala kombinationen av fordon och bana.

Forsmark | Hållfasthetsanalyser

Tikab har lång tradition av att utföra hållfasthets- och konstruktionsberäkningar åt kärnkraftsindustrin. Historiskt har Tikab utfört konstruktioner vid såväl konstruktionsfasen som uppförandefasen av Forsmark 3 och Oskarshamn 3 samt dimensionerat och konstruerat rörbrottsförankringar i Oskarshamn 1.

Tikab har sedan dess utfört en mängd rör- och komponentanalyser åt Forsmark samt tagit fram belastningsunderlag för såväl jordbävning som olika så kallade pooldynamiska förlopp.

 

Kontoret

Välkommen in till oss!

Plats för kreativa korridormöten

Konferensrummet "Burspråket" för kreativa möten

Kontoret och konferensrummet "Orangeriet"

Konferensrummet "Orageriet" och pentryt

Konferensrummet "Orangeriet" och arbetsplatser i fonden

Kontoret med sitt inspirerande tak

"Orangeriet" och paushörnan

Konferensrummet "Orangeriet" 

Kontoret och "Orangeriet"

Per-Anders Jönsson

Per-Anders Jönsson

VD

per-anders.jonsson@tikab.com
+46 8 409 043 01

Fredrik Österdahl

Fredrik Österdahl

Affärsområdesansvarig - Mekanik

fredrik.osterdahl@tikab.com
+46 8 409 043 03

Fredrik Albing

Fredrik Albing

Försäljningschef | Uppdragsledare

fredrik.albing@tikab.com
+46 8 409 043 55

Daniel Forslund

Daniel Forslund

Affärsområdesansvarig - Interaktivitet

daniel.forslund@tikab.com
+46 8 409 043 06

Johan Stribeck

Johan Stribeck

Innovation | Marknad

johan.stribeck@tikab.com
+46 8 409 043 22

Marcus Bengtsson

Marcus Bengtsson

Affärsområdesansvarig - BuildTech Management